YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 60 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 60 SGK Vật lý 12 nâng cao

Hai dao động cơ học điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 50rad/s, có biên độ lần lượt là 100mm và 173mm, dao động thứ hai trễ pha π/2 so với dao động thứ nhất. Xác định dao động tổng hợp. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn gốc thời gian sao cho pha ban đầu của dao động thứ hai bằng \(0\) thì dao động thứ nhất sẽ sớm pha hơn dao động thứ hai một góc  \(\frac{\pi }{2}\)

Suy ra :  

\(\begin{array}{l}
{x_1} = 100\cos \left( {50t + \frac{\pi }{2}} \right)(mm);\\
{x_2} = 173\cos 50t(mm)
\end{array}\)

Ta có thể giải bằng phương pháp vectơ quay.

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{OM = \sqrt {OM_1^2 + OM_2^2} }\\
{ = \sqrt {{{100}^2} + {{173}^2}}  \approx 200(mm)}\\
\begin{array}{l}
tan\varphi  = \frac{{O{M_1}}}{{O{M_2}}} = \frac{{100}}{{173}} = 0,578\\
 \Rightarrow \varphi  = \frac{\pi }{6}
\end{array}
\end{array}\)                   

Vậy \(x = 200\cos \left( {50t + \frac{\pi }{6}} \right)(mm)\)

Giải bài tập trang 60 bài 12 tổng hợp dao động

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 60 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF