YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Vật lý 12

Giải bài 5.1 tr 13 sách BT Lý lớp 12

Dùng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn được dao động tổng hợp của hai dao động

A. cùng phương, cùng chu kì.        B. cùng phương, khác chu kì.

C. khác phương, cùng chu kì.        D. khác phương, khác chu kì.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Dùng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn được dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng chu kì. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 13 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF