YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.4 trang 14 SBT Vật lý 12

Giải bài 5.4 tr 14 sách BT Lý lớp 12

Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(100πt + π/2)(cm) và x2 = 12cos(100πt)(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

A. 17 cm.        B. 8,5 cm.        C. 13 cm.        D. 7 cm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ bằng 13 cm. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.4 trang 14 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF