YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.7 trang 14 SBT Vật lý 12

Giải bài 5.7 tr 14 sách BT Lý lớp 12

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là : x1 = 3cos(5πt/2 + π/6)(cm) và x2 = 3cos(5πt/2 + 3π/3)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 6 cm ; π/4 rad.        B. 5,2 cm ; π/4 rad.

C. 5,2 cm ; π/3 rad.        D. 5,8 cm ; π/4 rad.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là 5,8 cm ; π/4 rad.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.7 trang 14 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF