ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 107 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 107 sách GK Lý lớp 12

Năng lượng điện từ là gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Định nghĩa năng lượng điện từ 

 • Năng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm

Xem Video giải Bài tập 5 trang 107 SGK Vật lý 12 tại: goo.gl/9QD5Fh  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 107 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phong Vu

  Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tụ cảm L và tụ điện có điện dung C, tần số dao động của mạch là 1 Hz. Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dung C0=3C song song với tụ điện C của mạch thì tần số dao động của mạch là 

  A.2Hz                        

  B.0,5Hz

  C.0,2Hz                      

  D.5Hz

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  truc lam

  Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50μF. 

  A.3,14.10−4s

  B.99,3s

  C.3,14.10−3s

  D.0,314s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  - Song song với nhau

  - Nối tiếp với nhau.

  Cho mạch dao động lí tưởng LC đang thực hiện một dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản của tụ điện là q0=10−6C và dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 10A.

  Nếu thay tụ điện C bằng tụ điện C’ thì tần số của dao động điện từ là f′=f/2. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho mạch dao động lí tưởng LC đang thực hiện một dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản của tụ điện là q0=10−6C và dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 10A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện C và cuộn cảm L = 0,1H. Cho biểu thức của điện tích trên các bản tụ điện là q=2cos(200πt)(μC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1