ADMICRO

Bài tập 20.2 trang 53 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.2 tr 53 sách BT Lý lớp 12

Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = q0cosωt. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là i = I0cos(ωt + φ) với:

\(\begin{array}{l} A.{\rm{ }}\varphi {\rm{ }} = \;0.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}\varphi {\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{\pi }{2}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;\;\\ C.{\rm{ }}\varphi {\rm{ }} = {\rm{ }} - \frac{\pi }{2}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}\varphi {\rm{ }} = {\rm{ }}\pi . \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.2 trang 53 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Tho

  Mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động,điện tích cực đại lạ 10^-6 C,cượng độ dòng điện cực đại trong mạch là 3(pi)10^-3 A.tính từ thợi điểm điện tích trên tụ là Qo.khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng Io là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC là i=sin200t(A) điện dung của tụ bằng 10 uF điện tích cực đại trên tụ là

  A.10^-3 C

  ​B. 10^-6

  C. 5·10^-6

  ​D. 5·10^-3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA