YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.11 trang 55 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.11 tr 55 sách BT Lý lớp 12

Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là \(W = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\). Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian ?

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T

B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T.

C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian.

(T là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.  

Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.11 trang 55 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON