RANDOM

Bài tập 20.12 trang 55 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.12 tr 55 sách BT Lý lớp 12

Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức tính chu kỳ của dao động LC ta có:

\(T = 2\pi \sqrt {LC} = 12,{5.10^{ - 6}}s\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.12 trang 55 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>