YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.5 trang 54 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.5 tr 54 sách BT Lý lớp 12

Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian, nếu lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch ? 

A. Đồ thị a.        B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.        D. Không có đồ thị nào.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.5 trang 54 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON