YOMEDIA

Bài tập 20.5 trang 54 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.5 tr 54 sách BT Lý lớp 12

Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian, nếu lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch ? 

A. Đồ thị a.        B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.        D. Không có đồ thị nào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.5 trang 54 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thúy ngọc

  Có ai trong group mình biết làm bài này không ?

  Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn tự cảm L đang thực hiện dao động tự do. Chu kì dao động điện từ tự do trong khung là T = 4\(\pi\).10-7 s. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là AQ0 = 2.10-7C thì dòng điện có cường độ cực đại bằng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  ai biết làm dạng này thì hướng dẫn em với ạ

  Trong mạch dao động (h.vẽ). Lúc đầu bộ tụ gồm 2 tụ C1 = C2 được cấp năng lượng W0 = 10-6J từ nguồn điện một chiều có suất điện động E = 4V. Sau đó Chuyển K từ (1) sang (2) thấy rằng cứ sau những khoảng thời gian nhỏ nhất  là Δt = 10-6s thì năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Tiếp theo đóng K1 vào lúc cường độ dòng điện trong cuộn dây đạt cực đại. Tính độ tự cảm L và hiệu điện thế cực đại của tụ C2 sau khi đóng K1. Cho π2 = 10.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA