YOMEDIA
NONE

Bài tập 20.1 trang 53 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.1 tr 53 sách BT Lý lớp 12

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. điện áp và cường độ điện trường,

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.1 trang 53 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON