YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 107 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 107 sách GK Lý lớp 12

Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?

A. i cùng pha với q

B. i ngược pha với q

C. i sớm pha so  với q

D. i  trễ pha so   với q

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

  •  Điện tích trên tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian:  \(q = Q_0\cos (\omega t + \varphi )\)

  •  Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian: 

    • Phương trình cường độ dòng điện:    \(i = q' = -\omega Q_0.\sin (\omega t + \varphi )\)  \(\Rightarrow i = I_0.\cos (\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})\)

  • Kết luận: Vậy, điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà theo thời gian; i sớm pha \(\frac{\pi }{2}\)so với q.

⇒ Đáp án C.

Xem Video giải Bài tập 6 trang 107 SGK Vật lý 12 tại: goo.gl/9QD5Fh 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 107 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON