YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 107 SGK Vật lý 12

Giải bài 8 tr 107 sách GK Lý lớp 12

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài xác định chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số L và C của mạch

Cách giải : 

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Đổi các đơn vị của C và L.

    • Bước 2: Tính chu kì dao động riêng \(T=2\pi \sqrt{LC}\)

    • Bước 3: Tính tần số dao động riêng \(f=\frac{1}{T}\)

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

  • Ta có

\(L=3mH=3.10^{-3}H\)

\(C=120pF=120.10^{-12}F\)

Chu kì \(T=2\pi \sqrt{LC}\) = 2π ≈  \(3,77.10^{-6}\) s 

Tần số: \(f=\frac{1}{T}\)  ≈  \(0,265.10^{6} Hz\)  = 0,265MHz

Xem Video giải Bài tập 8 trang 107 SGK Vật lý 12 tại: goo.gl/9QD5Fh 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 107 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON