ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 107 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 107 sách GK Lý lớp 12

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 
  • Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì độ tự cảm của cuộn dây tăng.

  • Mặt khác:  Chu kì T = 2π , do đó chu kì T sẽ tăng.

⇒ Đáp án A.

Xem Video giải Bài tập 7 trang 107 SGK Vật lý 12 tại: goo.gl/9QD5Fh 

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 107 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1