YOMEDIA
NONE

Bài tập 20.7 trang 54 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.7 tr 54 sách BT Lý lớp 12

Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch ?

A. f tỉ lệ thuận với \(\sqrt L \) và \(\sqrt C \).

B. f tỉ lệ nghịch với \(\sqrt L \) và \(\sqrt C \).

C. f lệ thuận với \(\sqrt L \) và tỉ lệ nghịch với \(\sqrt C \).

D. f lệ nghịch với \(\sqrt L \) và tỉ lệ thuận với \(\sqrt C \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.  

Tần số dao động riêng f tỉ lệ nghịch với \(\sqrt L \) và \(\sqrt C \).

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.7 trang 54 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF