YOMEDIA
UREKA

Bài tập 20.15 trang 56 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.15 tr 56 sách BT Lý lớp 12

Cuộn cảm của một mạch dao động có độ tự cảm 50 μH ; tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi 1,45 MHz ≤ f ≤ 2,9 MHz.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.15 trang 56 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF