YOMEDIA
NONE

Bài tập 20.9 trang 55 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.9 tr 55 sách BT Lý lớp 12

Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{{{{10}^{ - 2}}}}{\pi }\left( H \right)\) và một tụ điện có điện dung \(\frac{{{{10}^{ - 10}}}}{\pi }\left( F \right)\) . Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 3.10-6 s.        B. 4.10-6 s       

C. 2.10-6 s.        D. 5.10-6 s.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.  

Chu kì dao động điện từ riêng bằng 2.10-6 s.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.9 trang 55 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON