ADMICRO
VIDEO

Bài tập 20.14 trang 55 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.14 tr 55 sách BT Lý lớp 12

Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ 0,25.10-4 H đến 25 H.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.14 trang 55 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON