YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 123 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 123 SGK Vật lý 12 nâng cao

Trong một mạch dao động LC có điện dung là \(5\mu F\), cường độ tức thời của dòng điện là \(i = 0,05\sin 2000t(A).\). Tìm độ tự cảm và biểu thức cho điện tích của tụ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Mạch dao động LC có : I0 = 0,05A và ω = 2000 rad/s, \(C = 5(\mu F)\)

\( \Rightarrow {q_0} = \frac{{{I_0}}}{\omega } = \frac{{0,05}}{{2000}} = 2,{5.10^{ - 5}}(C)\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\omega  = 2000(rad/s) = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\\
 \Rightarrow {\omega ^2} = \frac{1}{{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{{{\omega ^2}C}} = \frac{1}{{{{(2000)}^2}{{.5.10}^{ - 6}}}}\\
 \Rightarrow L = 0,05(H).
\end{array}\)

Mặt khác vì i sớm pha π/2 so với u nên q trễ pha π/2 so với i. 

Điện tích của tụ có biểu thức :  

\(\begin{array}{l}
q = {q_0}\sin (2000t - \frac{\pi }{2})\\
 \Rightarrow q = 2,{5.10^{ - 5}}\sin (2000t - \frac{\pi }{2})\,\,(C)
\end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF