YOMEDIA
UREKA

Bài tập 20.6 trang 54 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.6 tr 54 sách BT Lý lớp 12

Sự biến thiên theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và của cường độ dòng điện i trong một mạch dao động lí tưởng được biểu diễn bằng đố thị q(t) nét liền và i(t) nét đứt trên cùng một hệ tọa độ [(q,i)t] ở Hình 20.3. Đồ thị nào đúng ? Lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch.

A. Đồ thị a.        B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.        D. Không có đồ thị nào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.6 trang 54 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF