YOMEDIA
UREKA

Bài tập 20.13 trang 55 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.13 tr 55 sách BT Lý lớp 12

Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điện dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức tính tần số của mạch dao động LC ta có:

\(\begin{array}{l} f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\\ \Rightarrow C = \frac{1}{{4{\pi ^2}{f^2}L}} = \frac{1}{{4{\pi ^2}.{{\left( {{{10}^6}} \right)}^2}.0,1}}\\ = 0,{25.10^{ - 12}} = 0,25pF \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.13 trang 55 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF