AMBIENT

Bài tập 20.4 trang 53 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.4 tr 53 sách BT Lý lớp 12

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là bao nhiêu ?

A. 19,8 Hz.        B. 6,3.107 Hz.

C. 0,05 Hz.        D. 1,6 MHz.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch là 1,6 MHz.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.4 trang 53 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Lệ Diễm

    Giúp em bài này vs ạ !!! 

    Cho hai mạch dao động lí tưởng L1C1 và L2C2. Trong hệ trục tọa độ vuông góc qOi, đường (1) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa điện tích và dòng điện của mạch dao động thứ 1, đường (2) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa điện tích và dòng điện của mạch dao động thứ 2 (hình vẽ ). Biết điện áp cực đại hai bản tụ trong hai mạch dao động là bằng nhau. Tỉ số độ tự cảm của mạch thứ 1 so với mạch thứ 2 là

    Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>