YOMEDIA
UREKA

Bài tập 20.4 trang 53 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.4 tr 53 sách BT Lý lớp 12

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là bao nhiêu ?

A. 19,8 Hz.        B. 6,3.107 Hz.

C. 0,05 Hz.        D. 1,6 MHz.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch là 1,6 MHz.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.4 trang 53 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF