YOMEDIA
UREKA

Bài tập 20.3 trang 53 SBT Vật lý 12

Giải bài 20.3 tr 53 sách BT Lý lớp 12

Tích điện cho tụ điện C0 trong mạch điện vẽ ở sơ đồ Hình 20.1. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào ?

A. Chốt 1.        B. Chốt 2.       

C. Chốt 3.        D. Chốt 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C. 

Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt 3.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.3 trang 53 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF