YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 40 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 40 sách GK Lý lớp 12

Sóng cơ là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Định nghĩa sóng cơ

Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 40 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON