YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.10 trang 20 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.10 tr 20 sách BT Lý lớp 12

Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Biên độ của sóng là 25 cm.

B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m/s.

C. Chu kì của sóng là \(\frac{\pi }{{10}}\) (s)

D. Tần số của sóng là \(\frac{\pi }{{10}}\) (Hz)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.10 trang 20 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF