YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 40 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 40 sách GK Lý lớp 12

Viết phương trình sóng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Thiết lập phương trình sóng.

  • Nếu phương trình sóng tại nguồn O là \(u_O = A.cos(\omega t + \varphi )\) thì phương trình truyền sóng tại M M trên phương truyền sóng là:

                          .

  • Trong đó :

    • ​\(\small \lambda\): Bước sóng.

    • \(\small v\): Vận tốc.

    • \(\small T, \omega, f\): Chu kì , tần số góc, tần số.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 40 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON