YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 40 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 40 sách GK Lý lớp 12

Sóng cơ là gì ?

A. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Định nghĩa sóng cơ

Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.

⇒ Đáp án A

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 40 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON