YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.9 trang 19 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.9 tr 19 sách BT Lý lớp 12

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s .Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử của môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 90 cm/s.        B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s.        D. 100 cm/s.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Tốc độ truyền sóng là 80 cm/s.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.9 trang 19 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF