YOMEDIA

Bài tập 7.16 trang 21 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.16 tr 21 sách BT Lý lớp 12

Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

a) Tính chu kì của sóng.

b) Tính tần số của sóng.

c) Nếu bước sóng bằng 1,4 m thì tốc độ của sóng là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chu kì của sóng là chu kì dao động của một phần tử của dây và bằng :

\(T{\rm{ }} = {\rm{ }}4.0,17{\rm{ }} = {\rm{ }}0,68s\)

b) Tần số của sóng:

\(f = \frac{1}{T} = \frac{1}{{0,68}} = 1,5Hz\)

c) Với bước sóng bằng 1,4 m thì tốc độ của sóng là : 

\(v = \frac{\lambda }{T} = \frac{{1,4}}{{0,68}} = 2,1m/s\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.16 trang 21 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Thị Trang

  Dụng cụ thí nghiệm gồm: Máy phát tần số; Nguồn điện; sợi dây đàn hồi; thước dài. Để đo tốc độ sóng truyền trên sợi dây người ta tiến hành các bước như sau:

       a. Đo khoảng cách giữa hai nút liên tiếp 5 lần

       b. Nối một đầu dây với máy phát tần, cố định đầu còn lại.

       c. Bật nguồn nối với máy phát tần và chọn tần số 100Hz

       d. Tính giá trị trung bình và sai số của tốc độ truyền sóng

       e. Tính giá trị trung bình và sai số của bước sóng

  Sắp xếp thứ tự các bước tiến hành đúng là:

       A. a, b, c, d, e                     B. b, c, a, d, e                     C. b, c, a, e, d                     D. e, d, c, b, a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Trên mặt thoáng của một khối chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 luôn dao động cùng pha cùng biên độ a; Trên mặt chất lỏng xuất hiện một hệ gợn lồi gồm một gợn thẳng cách đều S1 và S2 và 12 gợn lồi mỗi bên. Tần số dao động của các nguồn là f = 100Hz. Khoảng cách giữa hai gợn lồi ngoài cùng là 6cm. M1 và M2 là 2 điểm trên mặt thoáng: S1M1= 4,5cm , S1M1= 5,75cm ; S2M2= 7cm , S1M2= 5cm. Biên độ dao động tại M1 và M2 thoả mãn các mệnh đề nào sau đây:

  A. Biên độ dao động tại M2= 2a, biên độ dao động tạ M2 bằng a.

  B. Biên độ dao động tại M1 là 2a, biên độ dao động tại M2 triệt tiêu.

  C. Biên độ dao động tại M1 triệt tiêu, biên độ dao động tại M2 cực đại.

  D. Biên độ dao động tại M1 bằng a, biên độ dao động tại M2 bằng 2a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong
  1 2 3 4 5 6   
         

  A                    C                          D                            E                           F                           G                           H    

  Một đàn Măng-đô-lin có phần dây dao động dài lo=0,4m căng giữa hai giá A và B. Đầu cán đàn có các khấc lồi C, D, E... chia cán thành các ô 1, 2, 3...Gảy dây đàn nhưng không ấn ngón tay vào ô nào thì cả dây dao động và phát ra âm la3 có tần số là 440Hz. Ấn vào ô số 1 thì phần dao động của dây là CB=l1. Ấn vào ô số 2 thì phần dao động của dây là DB=l2

  Người ta tính toán các khoảng cách d1=AC, d2=CD, v.v...để các âm phát ra cách nhau nửa tông, biết  rằng quãng nửa tông ứng với tỉ số tần số bằng : a=1,059, ( 1/a=0,994). Ấn vào ô số 5 ta được âm có tần số bằng bao nhiêu?

  A.130Hz                          B.586Hz                               C.190Hz                                    D.650Hz

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

   Sóng ngang có tốc độ truyền sóng v = 20 cm/s và phương trình nguồn O là u = 3cos20pit (cm;s), với chiều dương của u vuông góc với phương truyền sóng. Xét sóng đã hình thành và điểm M cách nguồn O là 8,5 cm trên phương truyền sóng. Khi phần tử vật chất tại điểm O đang có li độ cực đại thì khoảng cách giữa 2 phần tử vật chất tại M và tại O cách nhau một khoảng bao nhiêu ?

  A.8,5cm                                    B.11,5cm                                      C.9cm                                    D.5,5cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Tại hai điểm P và Q trong không khí có hai nguồn sóng âm cùng tần số f, cùng biên độ A, độ lệch pha là π. Sóng âm truyền từ hai nguồn âm đó với bước sóng λ đến điểm N nằm ngoài đường thẳng PQ, có hiệu khoảng cách đến P,Q là k λ ( với k = 1,2,3…). Coi môi trường không hấp thụ âm. Khi đó, tại điểm N

  A. hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ cực tiểu là AN = 0.

  B. hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ cực đại là AN = 2A.

  C. hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ là AN  = A.

  D. hai sóng không giao thoa nhau nhưng có biên độ sóng là AN  ≠ 0.

  giải thích giúp em với nhé :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng trong không gian. ba điểm S, A, B trên phương truyền sóng ( A, B cùng phía so với S và AB = 100m ) điểm M là trung điểm của AB và cách S 70m có mức cường độ âm là 60(dB) . biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s coi môi trường không hấp thụ âm( cường độ âm chuẩn Io= 10^-12 W/m^2). năng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là

  A.36,2 mJ                             B.57,7mJ                                    C.4,5mJ                                    D.18,1mJ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 40 sin(2,5 pi x )coswt (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc toạ độ O đoạn x (x đo bằng mét, t đo bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một điểm trên bụng sóng có độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách một nút sóng 10cm là 0,125s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là

  A. 320 cm/s                                .B. 160 cm/s.                              C. 80 cm/s.                          D. 100 cm/s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp ngược pha A, B cách nhau 20cm. Tần số của hai sóng là 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:

  A. 20                             B. 18                           C. 19                                   D. 17

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA