YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.11 trang 20 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.11 tr 20 sách BT Lý lớp 12

Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0(t) = Acos100πt. Sóng truyền từ o đến M cách nó 30 cm với tốc độ 10 m/s. Phương trình dao động của M là

A. uM(t) = Acos\(\pi t + \frac{{3\pi }}{2})\)

B. uM(t) = Acos100πt.

C. uM(t) = Acos(100πt - 3π)

D. uM(t) = Acos(100πt + π)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Phương trình dao động của M là : uM(t) = Acos(100πt - 3π)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.11 trang 20 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF