YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.5 trang 18 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.5 tr 18 sách BT Lý lớp 12

Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s, thì bước sóng của nó là bao nhiêu ?

A. 1,0 m.        B.2,0m.       

C. 0,5 m.        D. 0,25 m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bước sóng \({\lambda  = 0,5{\rm{ }}m}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.5 trang 18 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF