YOMEDIA

Bài tập 7.3 trang 18 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.3 tr 18 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

Sóng dọc không truyền được trong

A. kim loại.          B. nước.        C. không khí.         D. chân không.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Sóng dọc không truyền được trong chân không.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.3 trang 18 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA