YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.12 trang 20 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.12 tr 20 sách BT Lý lớp 12

Chỉ ra phát biểu không chính xác.

A. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai mặt đồng pha cạnh nhau.

B. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động đồng pha trên cùng một phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

D. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một mặt đồng pha.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một mặt đồng pha → Không đúng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.12 trang 20 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF