YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.7 trang 19 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.7 tr 19 sách BT Lý lớp 12

Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hại điểm mà các,phần tử của môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là

A. 0,4 m.        B. 0,8 m.        C. 0,4 cm.        D. 0,8 cm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bước sóng của sóng là 0,8 m. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.7 trang 19 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF