YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.2 trang 18 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.2 tr 18 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất

A. rắn, lỏng và khí.     B. rắn và lỏng,

C. rắn và khí.             D. lỏng và khí.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất lỏng và khí.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 18 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF