YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 40 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 40 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.

B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.

C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.

D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang truyền theo trục hoành.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 7

Định nghĩa sóng dọc

Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền

⇒ Đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 40 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON