YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.4 trang 18 SBT Vật lý 12

Giải bài 7.4 tr 18 sách BT Lý lớp 12

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng λ, chu kì T và tần số f của sóng :

A. \(\lambda  = \frac{v}{T} = vf\)            

B. \(\lambda .T = vf\)

C.  \(\,\lambda  = vT = \frac{v}{f}\;.\)       

D.  \(v = \lambda T = \frac{\lambda }{f}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng λ, chu kì T và tần số f của sóng :  \(\,\lambda  = vT = \frac{v}{f}\;.\)       

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.4 trang 18 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF