YOMEDIA

Bài tập 4 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một sóng ngang truyền trên một dây dài có phương trình: \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\) , trong đó x và u được tính bằng xentimet (cm) và t được tính bằng giây (s). Hãy xác định:

a) Biên độ      

b) Bước sóng

c) Tần số      

d) Tốc độ

e) Độ dời u tại \(x = 16,6\) cm, tại \(t = 4s\). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sóng ngang có phương trình: \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\)

\( \Rightarrow u = 6cos4\pi \left( {t + \frac{{0,02\pi x}}{{4\pi }}} \right)\)

\( \Leftrightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {t + \frac{x}{{200}}} \right)\)

Ta có:

a) Biên độ sóng: \(A = 6\) cm      

b) Bước sóng: \(\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{2}{2} = 1(m)\)

c) Tần số góc: \(\omega  = 4\pi (rad/s)\) 

Tần số : \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = 2(Hz)\)

d) Tốc độ: \(v = 200(cm/s) = 2(m/s)\)

e) Độ dời u tại \(x = 16,6\) cm, tại \(t = 4s\).

\( \Rightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {4 + \frac{{16,6}}{{200}}} \right) = 3(cm).\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • My Hien

  Mọi người em giúp em quan sát cái hình này với ạ...

  Em cảm ơn nhiều

  Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng

  A. 48 cm

  B. 18 cm

  C. 36 cm

  D. 24 cm

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Huong Duong

  Mình có một bài tập tự luận về nhà, ai đó giúp mình với ....

  Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường vật chất tại một 1 điểm có tọa độ x( x tính theo m) có phương trình sóng: \(u=4cos(\frac{\pi }{3}t-\frac{2\pi }{3}x)(cm)\) . Tốc độ truyền sóng trong môi trường có giá trị bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Chào mọi người ạ.

  Cho em hỏi cách tính độ lệch pha của sóng trong bài này ntn ạ.

  Sóng cơ lan truyền trên mặt nước có bước sóng 4cm. Độ lệch pha giữa hai điểm M, N cách nhau 6cm là 

  A. 2\(\pi\)

  B. 3\(\pi\)

  C. \(\pi\)/2

  D. 1,5\(\pi\)

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA