YOMEDIA
NONE

Bài tập 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 43 tr 27 sách GK Toán 9 Tập 1

Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) \(\sqrt{54}\)

b) 

c) \(0,1\sqrt{20000}\)

d) \(-0,05\sqrt{28800}\)

e) \(\sqrt{7.63.a^{2}}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43

Ở bài 43, để biến đổi biểu thức chứa căn, ta phân tích biểu thức trong căn thành nhân tử rồi đưa giá trị bình phương ấy ra ngoài dấu căn có trị tuyệt đối, nếu số ấy dương thì đưa ra khỏi giá trị tuyệt đối, còn nếu âm thì cần đổi dấu khi đưa ra khỏi giá trị tuyệt đối.

Câu a:

\(\sqrt{54}=\sqrt{9.6}=\sqrt{3^2.6}=3\sqrt{6}\)

Câu b:

\(\sqrt{108}=\sqrt{36.3}=6\sqrt{3}\)

Câu c:

\(0,1\sqrt{20000}=0,1\sqrt{2.10000}=100.0,1\sqrt{2}=10\sqrt{2}\)

Câu d:

\(-0,05\sqrt{28800}=-0,05.\sqrt{144.100.2}=-0,05.12.10\sqrt{2}=-6\sqrt{2}\)

Câu e:

\(\sqrt{7.63.a^{2}}=\sqrt{7.7.3^2a^2}=7.3.|a|=21|a|\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 44 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 45 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 46 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 47 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 48 trang 29 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 50 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 51 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 52 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 53 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 54 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 56 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 57 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 56 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 57 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 58 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 59 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 60 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 61 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 62 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 63 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 64 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 65 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 66 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 67 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 6.1 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 68 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 69 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 70 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 71 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 72 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 73 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 74 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 75 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 76 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 77 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 78 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 79 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 7.1 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 7.2 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON