YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 55 tr 30 sách GK Toán 9 Tập 1

Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)

a) \(ab+b\sqrt{a}+\sqrt{a}+1\)

b) \(\sqrt{x^{3}}-\sqrt{y^{3}}+\sqrt{x^{2}y}-\sqrt{xy^{2}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 55

Ở bài 55 này, ta cần biết khi phân tích thành nhân tử, các bạn cần xem rõ điều kiện để tồn tại căn, phương pháp đưa số và chữ ra ngoài và vô trong dấu căn.

Chú ý rằng: Với \(a\geq 0\) thì 

\(\sqrt{x^{3}}=(\sqrt{x})^{3}=x\sqrt{x}\) \(\forall x\epsilon \mathbb{R}\)

Câu a:

\(ab+b\sqrt{a}+\sqrt{a}+1=(ab+b\sqrt{a})+(\sqrt{a}+1)=b\sqrt{a}(1+\sqrt{a})+(\sqrt{a}+1)\)

\(=(b\sqrt{a}+1)(\sqrt{a}+1)\)

Câu b:

\(\sqrt{x^{3}}-\sqrt{y^{3}}+\sqrt{x^{2}y}-\sqrt{xy^{2}}=x\sqrt{x}-y\sqrt{y}+x\sqrt{y}-y\sqrt{x}\)

\(=x(\sqrt{x}+\sqrt{y})-y(\sqrt{y}+\sqrt{x})=(\sqrt{x}+\sqrt{y})(x-y)\)

\(=(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON