YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 73 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 73 tr 17 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi).  

\(\sqrt {2005}  - \sqrt {2004} \) với \(\sqrt {2004}  - \sqrt {2003}\)  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng: \(\dfrac{1}{{\sqrt A  + \sqrt B }} \)\(= \dfrac{{\sqrt A  - \sqrt B }}{{A - B}}\,\,\left( {A,B \ge 0;\,A \ne B} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \( \displaystyle{1 \over {\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} }}\) \( \displaystyle = {{\sqrt {2005}  - \sqrt {2004} } \over {(\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} )(\sqrt {2005}  - \sqrt {2004} )}}\) 

\( \displaystyle  = {{\sqrt {2005}  - \sqrt {2004} } \over {2005 - 2004}}\)\( = \sqrt {2005}  - \sqrt {2004} \,(1)\) 

Ta có: 

\( \displaystyle{1 \over {\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} }}\) \( \displaystyle= {{\sqrt {2004}  - \sqrt {2003} } \over {(\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} )(\sqrt {2004}  - \sqrt {2003} )}}\)

\( \displaystyle = {{\sqrt {2004}  - \sqrt {2003} } \over {2004 - 2003}}\)\( = \sqrt {2004}  - \sqrt {2003} \,(2)\)

Vì \( \displaystyle\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} >\)\( \displaystyle\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} \) nên:

\( \displaystyle{1 \over {\sqrt {2005}  + \sqrt {2004} }} < {1 \over {\sqrt {2004}  + \sqrt {2003} }}\) (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: 

\( \displaystyle\sqrt {2005}  - \sqrt {2004} \) < \( \displaystyle\sqrt {2004}  - \sqrt {2003}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 73 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF