RANDOM
VIDEO

Bài tập 44 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 44 tr 27 sách GK Toán 9 Tập 1

Đưa thừa số vào trong dấu căn:

\(3\sqrt{5};-5\sqrt{2}; -\frac{2}{3}\sqrt{xy}\) với \(xy\geq 0\); \(x\sqrt{\frac{2}{x}}\) với \(x>0\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

 
 

Với bài 44 này, ta sẽ đưa số không âm vào trong dấu căn bằng phương pháp \(A\sqrt{B}=\sqrt{A^2B}\)

\(3\sqrt{5}=\sqrt{3^2.5}=\sqrt{45}\)

\(-5\sqrt{2}=-\sqrt{5^2.2}=-\sqrt{50}\)

\(-\frac{2}{3}\sqrt{xy}=-\sqrt{\frac{2^2}{3^2}xy}=-\sqrt{\frac{4xy}{9}}\)

\(x\sqrt{\frac{2}{x}}=\sqrt{\frac{2.x^2}{x}}=\sqrt{2x}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1