ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 57 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 57 tr 30 sách GK Toán 9 Tập 1

\(\sqrt{25x}-\sqrt{16x}=9\) khi x bằng

(A) 1

(B) 3

(C) 9

(D) 81

Hãy chọn câu trả lời đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 57

 
 

Để làm bài 57 này, các bạn cần giải phương trình cần tìm, so sánh điều kiện nếu có, và thử lại kết quả.

Bài này làm như sau:

\(\sqrt{25x}-\sqrt{16x}=9\)

\(\Leftrightarrow 5\sqrt{x}-4\sqrt{x}=9\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{x}(5-4)=9\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{x}=9\)

\(\Leftrightarrow x=9^2=81\)

Ta chọn đáp án D

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1