YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.1 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 7.1 tr 18 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Với \(x < 0; y < 0\) biểu thức \(x\sqrt {\dfrac{x}{{{y^3}}}} \) được biến đổi thành

(A) \(\dfrac{x}{{{y^3}}}\sqrt {xy} \)

(B) \(\dfrac{x}{y}\sqrt {xy} \)

(C) \(-\dfrac{x}{{{y^3}}}\sqrt {xy} \)

(D) \(-\dfrac{x}{y}\sqrt {xy} \)  

Hãy chọn đáp án đúng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng: 

Với \(A \ge 0;B > 0\)

\(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(x\sqrt {\dfrac{x}{{{y^3}}}}  = x\sqrt {\dfrac{{xy}}{{{y^4}}}} \)

Do \(x < 0; y < 0\) nên \(xy > 0\)

\(x\sqrt {\dfrac{{xy}}{{{y^4}}}}  = x\dfrac{{\sqrt {xy} }}{{\sqrt {{y^4}} }} = \dfrac{x}{{{y^2}}}\sqrt {xy} \)

Vậy chọn đáp án (A).

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF