AMBIENT

Bài tập 47 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 47 tr 27 sách GK Toán 9 Tập 1

Rút gọn:

a) \(\frac{2}{x^{2}-y^{2}}\sqrt{\frac{3(x+y)^{2}}{2}}\) với \(x\geq 0; y\geq 0; x\neq y\)

b)  với \(a>0,5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 47

Để giải bài 47 này, chúng ta cần nắm vững phương pháp đưa số ra ngoài cũng như vào trong dấu căn sao cho hợp lí.

Câu a:

Vì  nên . Do đó:

\(\frac{2}{x^2-y^2}.\sqrt{\frac{3(x+y)^{2}}{2}}=\frac{2\left | x+y \right |}{x^{2}-y^{2}}\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{2(x+y)}{x^{2}-y^{2}}\sqrt{\frac{3}{2}}\)

\(=\frac{2}{x-y}\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{1}{x-y}\sqrt{\frac{4.3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{x-y}\)

Câu b:

Vì \(a>0,5\) nên \(a-0,5>0\Leftrightarrow 2a-1>0\)

\(\frac{2}{2a-1}\sqrt{5a^{2}(1-4a+4a^{2})}=\frac{2}{2a-1}\sqrt{5a^{2}(2a-1)^{2}}=\frac{2\left | a \right |. \left | 2a-1 \right |}{2a-1}.\sqrt{5}\)

\(=2a\sqrt{5}\).

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM