RANDOM
VIDEO

Bài tập 52 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 52 tr 30 sách GK Toán 9 Tập 1

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

\(\frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{5}};\frac{3}{\sqrt{10}+\sqrt{7}};\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}};\frac{2ab}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 52

 
 

Để trục căn thức ở mẫu, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nhân lượng liên hợp, tách và phân tích thành nhân tử rồi rút gọn. Cụ thể bài 52 sau:

\(\frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}=\frac{2(\sqrt{6}+\sqrt{5})}{(\sqrt{6}-\sqrt{5})(\sqrt{6}+\sqrt{5})}=2(\sqrt{6}+\sqrt{5})\)

\(\frac{3}{\sqrt{10}+\sqrt{7}}=\frac{3(\sqrt{10}-\sqrt{7})}{(\sqrt{10}-\sqrt{7})(\sqrt{10}+\sqrt{7})}=\sqrt{10}-\sqrt{7}\)

\(\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}=\frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})}=\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-y}\)

\(\frac{2ab}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{2ab(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\frac{2ab(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Chí Thiện

  \(\dfrac{2}{\sqrt{15}-4}-\dfrac{3}{4+\sqrt{15}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo bo

  Giải phương trình \(\sqrt{x-1}+\sqrt{7x+1}=\sqrt{14x-6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  1.Tìm x biết rằng:

  \(\sqrt{\left(\dfrac{1}{3}+x\right)^2}:\left(x+\dfrac{3}{4}\right)=\dfrac{7}{9}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  CMR : Với a,b,c là các số đội một khác nhau thì :

  \(\dfrac{a^2\left(x-b\right)\left(x-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\dfrac{b^2\left(x-c\right)\left(x-a\right)}{\left(b-c\right)\left(b-a\right)}+\dfrac{c^2\left(x-a\right)\left(x-b\right)}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}=x^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Cho biểu thức :

  \(B=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{x+5}{x-\sqrt{x}-2}\)

  a) Rút gọn B ?

  b) Tìm x để B > -1 ?

  c) Tìm x thuộc Z để B thuộc Z ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho biểu thức :

  \(A=\left(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+4\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)\)

  a) Rút gọn A ?

  b) Tìm giá trị của A khi x = \(\dfrac{\sqrt{6}}{2+\sqrt{6}}\)

  c) Tìm giá trị của x để \(\sqrt{A}>A\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Tính GTBT sau: \(\dfrac{4}{\sqrt{3}+1}-\dfrac{5}{\sqrt{3}-2}+\dfrac{6}{\sqrt{3}-3}\)

  Mình đang cần gấp, mai phải nộp bài rồi, ai biết thì giúp mình với! Thanks nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Tìm x, biết: \(x-3\sqrt{x}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  tìm số tự nhiên n (1010_<n_<2010)sao cho \(\sqrt{20203+21n}\)là 1 số tự nhiên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  1.\(\sqrt{5+2\sqrt{6}}-\sqrt{5-2\sqrt{6}}\)

  2.\(\sqrt{9-4\sqrt{5}}-\sqrt{9+\sqrt{80}}\)

  3.\(\sqrt{17-12\sqrt{2}}-\sqrt{24-8\sqrt{8}}\)

  4.\(\sqrt{3+2\sqrt{2}}-\sqrt{6-4\sqrt{2}}\)

  5.\(\sqrt{8+2\sqrt{15}}-\sqrt{8-2\sqrt{15}}\)

  6.\(\sqrt{17-3\sqrt{32}}+\sqrt{17+3\sqrt{32}}\)

  7.\(\sqrt{6+2\sqrt{5}}+\sqrt{6-2\sqrt{5}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  \(ab\sqrt{\dfrac{a}{b}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  1/Trong các số:\(\sqrt{\left(-5\right)^2}\);\(\sqrt{5^2}\);\(-\sqrt{\left(-5\right)^2}\);\(-\sqrt{5^2}\)căn bậc hai số học của 25 là...............

  2/Kết quả nào đúng:A/0,15∈I , B/\(\sqrt{2}\in Q\) , C/\(\dfrac{3}{5}\in R\) , D/Ba kết quả trên đều sai

  3/Tìm x,biết:a/\(-\sqrt{x}=\left(-7\right)^2\) b/\(\sqrt{x+1}+2=0\) c/\(5\sqrt{x+1}+2=0\) d/\(\sqrt{2x-1}=29\)

  e/\(x^2=0,81\) g/\(\left(x-1\right)^2=1\dfrac{9}{16}\) h/\(\sqrt{3-2x}=1\) f/\(\sqrt{x}-x=0\)

  4/Cho A=\(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\).CMR với x=\(\dfrac{16}{9}\) và x=\(\dfrac{25}{9}\) thì A có giá trị là số nguyên.

  5/Tính:a/\(\sqrt{m^2}\) với \(m\ge0?\) b/\(\sqrt{m^2}\) với \(m< 0\)

  6/Tính \(x^2\),biết rằng:\(\sqrt{3x}=9\)?

  7/Tính:\(\left(x-3\right)^2\) biết rằng:\(\sqrt{x-3}=2\)?

  8/Tính:a/\(2\sqrt{a^2}\) với \(a\ge0\) b/\(\sqrt{3a^2}\) với a<0 c/\(5\sqrt{a^4}\) với a<0 d/\(\dfrac{1}{3}\sqrt{c^6}\)với c<0

  9/So sánh:A=\(\dfrac{25}{49}\) ; B=\(\dfrac{\sqrt{5^2}+\sqrt{25^2}}{\sqrt{7^2}+\sqrt{49^2}}\) ; C=\(\sqrt{\dfrac{5^2}{7^2}}\) ; D=\(\dfrac{\sqrt{5^2}-\sqrt{25^2}}{\sqrt{7^2}-\sqrt{49^2}}\)

  10/Cho P=\(-2019+2\sqrt{x}\) và Q=\(0,6-2\sqrt{x+3}\) a/Tìm GTNN của P? b/Tìm GTLN của Q?

  11/Cho B=\(\dfrac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-3}}\).Tìm số nguyên x để B có giá trị là một số nguyên?

  12/a/Trong các giá trị của a là \(3,-4,0,10,-5\) giá trị thỏa mãn đẳng thức\(\sqrt{a^2}=a\)

  b/Trong các giá trị của a là \(2,-6,0,1,-5\) giá trị thỏa mãn đẳng thức \(\sqrt{a^2}=|x|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  a) \(3-\sqrt{3}+\sqrt{15}-3\sqrt{5}\) b) \(\sqrt{1-a}+\sqrt{1-a^2}\) với -1< a <1

  c) \(\sqrt{a^3}-\sqrt{b^3}+\sqrt{a^2b}-\sqrt{ab^2}\) với a > 0, b > 0

  d) \(x-y+\sqrt{xy^2}-\sqrt{y^3}\) với x > 0, y > 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  tìm x,y,z biết

  a) x+y+z+12=4\(\sqrt{x}+6\sqrt{y-1}\)

  b)x+y+z+8=2\(\sqrt{x-3}+4\sqrt{y-3}+6\sqrt{z-3}\)

  c)\(\sqrt{x-2001}+\sqrt{x-2002}-\sqrt{x-2003}=\dfrac{1}{2}\left(x+y+z\right)-3015\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)