YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 7 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 3 tr 7 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hai phương trình \(x + 2y = 4\) và \(x - y = 1\). Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình đó trên cùng một hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và cho biết tọa độ của nó là nghiệm của các phương trình nào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Bài 3 mô tả hai phương trình trên một mặt phẳng tọa độ và ta có thể tìm giao điểm của chúng bằng hai hình thức, đó là hình vẽ và phương pháp tính toán.

Bằng hình vẽ, ta tìm được giao điểm của điểm A là \(A(2;1)\)

Bây giờ ta sẽ tìm bằng phương pháp tính toán:

Phương trình hoành độ giao điểm (phương trình không chứa tung độ y) là:

\(\frac{4-x}{2}=x-1\Leftrightarrow 4-x=2x-2\Leftrightarrow x=2\Rightarrow y=1\)

Vậy: \(A(2;1)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 7 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON