YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 1 tr 7 sách GK Toán 9 Tập 2

Trong các cặp số \((-2; 1),(0;2); (-1; 0), (1,5; 3)\) và \((4; -3)\), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a) \(5x + 4y = 8\)                             b) \(3x + 5y = -3\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Muốn biết cặp số nào là nghiệm cụ thể của phương trình nào, ta thay tọa độ của điểm cần tìm vào phương trình và nếu chúng được một đẳng thức thì điểm đó thuộc hàm số ở bài 1.

Câu a:

Thay từng cặp số đã cho vào phương trình \(5x + 4y = 8\), ta được:

\(5(-2)+4.(1)=-6\neq 8\) suy ra điểm này không là nghiệm của phương trình

\(5.(0)+4.(2)=8\) suy ra điểm này là nghiệm của phương trình

\(5.(-1)+4.(0)=-5\neq 8\) suy ra điểm này không là nghiệm của phương trình

\(5.(1,5)+4.(3)=19,5\neq 8\) suy ra điểm này không là nghiệm của phương trình

\(5.(4)+4.(-3)=8\) suy ra điểm này là nghiệm của phương trình

Vậy có hai cặp số \((0; 2)\) và \((4; 3)\) là nghiệm của phương trình \(5x + 4y = 8\)

Câu b:

Thay từng cặp số đã cho vào phương trình \(3x + 5y = -3\), ta được:

\(3.(-2)+5.(1)=-1\neq -3\) suy ra điểm này không là nghiệm của phương trình

\(3.(0)+5.(2)=10\neq -3\) suy ra điểm này không là nghiệm của phương trình

\(3.(-1)+5.(0)= -3\) suy ra điểm này là nghiệm của phương trình

\(3.(1,5)+5.(3)= 19,5\neq -3\) suy ra điểm này không là nghiệm của phương trình

\(3.(4)+5.(-3)= -3\) suy ra điểm này là nghiệm của phương trình

Vậy có hai cặp số \((-1; 0)\) và \((4; -3)\) là nghiệm của phương trình \(3x + 5y = -3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON