Tiếng Anh Lớp 9 Unit 5: The media - Phương tiện truyền thông

 • Unit 5: The media - Getting Started

  Unit 5: The media - Getting Started
  Bài học Getting Started Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em làm quen với một số hoạt động liên qua đến các phương tiện thông tin đại chúng mà các em yêu thích.

  6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 5: The media - Listen and Read

  Unit 5: The media - Listen and Read
  Bài học Listen and Read Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em nghe và đọc bài với nội dung xoay quanh những phương tiện truyền thông đại chúng từ thời xa xưa đến cuộc sống hiện đại ngày nay.

  5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 5: The media - Speak

  Unit 5: The media - Speak
  Bài học Speak Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi ý kiến và bày tỏ quan điểm đồng ý hay không đồng ý về một vài vấn đề liên quan đến chủ đề về các phương tiện thông tin.

  10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 5: The media - Listen

  Unit 5: The media - Listen
  Bài học Listen Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em nghe hội thoại và hoàn thành thông tin còn thiếu vào bảng đã cho với nội dung xoay quanh đề tài phương tiện thông tin đại chúng.  

  6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 5: The media - Read

  Unit 5: The media - Read
  Bài học Read Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em đọc hiểu bài học với nội dung xoay quanh lợi ích và bất lợi của việc sử dụng Internet.

  14 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 5: The media - Write

  Unit 5: The media - Write
  Bài học Write Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em viết đoạn văn về những lợi ích mà Internet mang lại trong cuộc sống ngày nay.

  5 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 5: The media - Language Focus

  Unit 5: The media - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em làm quen với cấu trúc câu hỏi đuôi và ôn tập danh động từ trong tiếng Anh.

  7 trắc nghiệm 21 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 5: The media - Vocabulary

  Unit 5: The media - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 5 Lớp 9 - The media cung cấp cho các em những từ mới liên quan đến nội dung bài học về chủ đề phương tiện truyền thông đại chúng. Hi vọng bài học giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu trong quá trình học bài.

  8 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết