ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 46 tr 124 sách GK Toán 8 Tập 2

S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.60). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm(h.61), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:

a)Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết √108 ≈ 10,39)

b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết √1333 ≈ 36,51).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Tam giác HMN là tam giác đều.

Đường cao là:

HK =  =  = √108 ≈ 10,39(cm)

Diện tích đáy của hình chóp lục giác đều chính là 6 lần diện tích của tam giác đều HMN. Nên 

 Sđ = 6.. MN.HK = 6.. 12 .10,39 = 374,04(cm2)

Thể tích của hình chóp:

V = . Sđ . SH = . 374,04 . 35 = 4363,8(cm3)

Câu b:

  =  = √1369 = 37 (cm)

Đường cao của mỗi mặt bên là :

h = SK = 

  =  √1333  ≈ 36,51 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp là :

Sxq = . p.d =  .6. MK .SK = .6.12. 36,51 = 1314,36(cm2)

Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + Sđ = 1314,36 + 374,04 = 1688,4(cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1