YOMEDIA

Tìm x biết x(x-2)+x-2=0

1. Phân tích đa thức thành nhân tử

a . Xy+y^2-x-y

b. x^4+x^3+2x^2+x+1

2. Tìm x biết

a. 2/3x(x^2-4)=0

b. 2x^2-x-6=0

c. 4x^2-3x-1=0

d. 5x^2-16x+3=0

3. a. Tìm số a để đa thức 3x^3+10x^2+6x+a chia hết cho đa thức 3x+1

b .Cho x+y=3 và xy = 2. Tìm x^3+y^3

4. Tìm GTNN của biểu thức

P= x^2-5x

Q= x^2+2y^2+2xy-2x -6y+2015

5. Rút gọn biểu thức sau rồi tính giá trị biểu thức

a . (2x+3)^2+(2x-3)^2-(2x+3)(4x-6)+xy tại x=2, y=-1

b. (x-2)^2-(x-1)(x+1)-x(1-x) tại x=-2

6. Tìm x biết

a . x(x-2)+x-2=0

b. 5x(x-3)-x+3=0

c. 3x(x-5)-(x-1)(2+3x) =30

d . (x+2)(x+3)-(x-2)(x+5)=0

7. Tìm GTNN của biểu thức A=x^2-2x+2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 6:

  a) \(x\left(x-2\right)+x-2=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)+\left(x-2\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\x+1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=-1\end{matrix}\right.\)

  b) \(5x\left(x-3\right)-x+3=0\)

  \(\Leftrightarrow5x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(5x-1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=0\\5x-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=\dfrac{1}{5}\end{matrix}\right.\)

  c) \(3x\left(x-5\right)-\left(x-1\right)\left(2+3x\right)=30\)

  \(\Leftrightarrow3x^2-15x-2x-3x^2+2+3x=30\)

  \(\Leftrightarrow-14x+2=30\)

  \(\Leftrightarrow-14x=28\)

  \(\Leftrightarrow x=-2\)

  d) \(\left(x+2\right)\left(x+3\right)-\left(x-2\right)\left(x+5\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2+3x+2x+6-x^2-5x+2x+10=0\)

  \(\Leftrightarrow2x+16=0\)

  \(\Leftrightarrow2x=-16\)

  \(\Leftrightarrow x=-8\)

    bởi Nguyen Thi Lan Anh 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)